Төрийн хяналт иргэн таны төлөө сарын аяны хүрээнд Орхон аймгийн ЦГ, АТҮТөвтэй хамтран үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг орон нутгийн замд хийн гүйцэтгэж байна. Хяналт шалгалтаар иргэдэд газар дээр нь хууль эрх зүйн зөвөлгөө өгч гарын авлага сэрэмжлүүлэг зөвлөмжөөр ханган ажиллаж байна.