ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

 
70359050
 
70359050
 

 
Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, Захиргааны 3-р байр, 3 давхар