Эрүүл ахуйн хими, нян судлалын лабораторийн шинжилгээнд хүлээн авах дээжийн тоо хэмжээ