Хяналт тавин ажиллаж байна.

Халхын голын 1939 оны байлдааны ялалтын 80 жилийн ойд зориулсан “Эх орон дуудаж байна” цугларалт, сургалтын үйл ажиллагаанд эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, хүнсний чанар стандартын хяналтын чиглэлээр хяналт тавин ажиллаж байна.

Хамтарсан шалгалтыг хийлээ.

Цагдаагийн газрын Замыг цагдаагийн тасаг, Авто тээврийн үндэсний төвтэй хамтран хөдөлгөөнд оролцож байгаа 132 тээврийн хэрэгслийн яндангийн утаанд хэмжилт хийж стандарт агууламжаас давж агаар бохирдуулсан 3 тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчид зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авлаа.

Сарын аяны нээлт

video
Иргэдийн оролцоотой Байгаль орчны хяналт” болон “Эрүүл аюулгүй орчин таны оролцоо” сэдэвт сарын аяны нээлт амжилттай болж өндөрлөлөө.

ХИЙН БАЛЛОН АШИГЛАХ ЗААВАР

Хийн баллоныг 2-оос дээш давхар бүхий орон сууц, хүний унтаж амрах өрөө, 00, коридор, байгалийн гэрэлтүүлэггүй өрөө, орц, гарц шатан дээр болон шатны доор, цахилгааны шитний өрөөнд байлгахыг хориглоно. Хийн баллоныг хийн зуух, халаах хэрэгсэл, халаалтын радиотороос 1,5-2 метр, ил галаас 5 метр хол зайд, нар шууд тусахгүй газарт байрлуулна. Хий алдагдаж , агаартай холилдон тэсэрч дэлбэрэх хольц бий болох болон...

Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-тай хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Цацрагийн ослын бэлэн байдлыг хангуулах сэдэвт үзүүлэх сургалтыг Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын ХМТАЦ-тэй зохион байгууллаа

“Эрүүл, аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө” сарын аян

“Эрүүл, аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө” ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд Төсөвт байгууллага, ЕБС, СӨБ-ын удирдлага, ХАБЭА-н ажилтнуудад болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт 2018 онд Нийгмийн түншлэлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллагаар шалгарсан ЭБЦТС ТӨХК, ЦДҮС ТӨХК, Баян-өндөр сум, 7-р цэцэрлэгийн ХАБЭА-н туршлага судлах 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж нийт 98 хүн хамруулсан. "Эрүүл аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө" өдөрлөг зохион...

“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН ТАНЫ ОРОЛЦОО” сарын аяны хүрээнд

Орхон аймгийн хэмжээнд цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд илэрч буй нийтлэг зөрчлүүд, тэдгээрийг холбогдох хууль, дүрэм, стандартын дагуу хэрхэн арилгах талаар байгууллагын сургалтыг дэд бүтэц, хөдөлмөр, байгаль орчны чиглэлээр зохион байгууллаж ажилласан.Их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдэж төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдаагүй цахилгаан, дулааны эрчим...

Шинээр

Хяналт тавин ажиллаж байна.

Халхын голын 1939 оны байлдааны ялалтын 80 жилийн ойд зориулсан “Эх орон дуудаж байна” цугларалт, сургалтын үйл ажиллагаанд эрүүл ахуй халдвар...

Хамтарсан шалгалтыг хийлээ.

Цагдаагийн газрын Замыг цагдаагийн тасаг, Авто тээврийн үндэсний төвтэй хамтран хөдөлгөөнд оролцож байгаа 132 тээврийн хэрэгслийн яндангийн утаанд хэмжилт хийж стандарт агууламжаас давж агаар...

Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-т төлөвлөгөөт шалгалт хийж байна.

https://www.facebook.com/erdenetETVHD/videos/1014772398913096/?v=1014772398913096